Autori:

Ing. arch. Veronika Vaňová
Ing. arch. Lukáš Rypák

klient:

súkromný investor

Rok:

2022

stupne projektovej dokumentácie:

architektonická štúdia, vo výstavbe

Zadanie od klientov bolo navrhnúť dom pre mladú domácnosť s veľkou rodinou, kde by sa všetci zmestili za jeden stôl. Pozemok je situovaný v okrajovej časti malej dedinky s históriou ovocinárstva. V susedstve pozemku sa nachádzajú prevažne záhrady a polia. K pozemku vedie pokojná cesta, ktorá je položená značne nižšie ako samotný pozemok. Tým vzniká veľký výškový rozdiel medzi vjazdom na pozemok a samotným priestorom vhodným na umiestnenie domu.

Navrhovaný dom je umiestnený na juhovýchodnej časti pozemku zároveň na jeho najnižšej časti. Minimalizuje sa tak odkopávanie zeme a zabezpečí jednoduchší prístup áut na pozemok. Základnú hmotu domu tvoria dva kvádre, ktoré sú voči sebe otočné o devedesiat stupňov. Pôdorysne vytvárajú písmeno L čím vzniká chránený priestor na umiestnenie terasy, ktorá spája dom so záhradou. Hmoty sú prepojené vstupným krčkom, ktorý zároveň rozdeľuje dom na dennú a nočnú časť. Charakter pozemku a zapustenie domu do terénu zo západnej časti vytvára v dome viacero atmosfér. Z jednej strany ste súčasťou záhrady – výhľady z okien sú v úrovni terénu. Z druhej strany ste pozorovateľ z kopca – pozorujete okolitú krajinu.

Denná časť sa otvára do veľkej záhrady – tu sa odohrávajú spoločné aktivity a stretáva sa veľká rodina. Táto časť domu je jednopodlažná s väčšou svetlou výškou, priestor má byť vzdušný a otvorený.

Nočná časť je dvojpodlažná. Na prízemí sa nachádza spálňa rodičov, kúpelňa, pracovňa a práčovňa. Rodičovská izba ma pozíciu vo východnom rohu dispozície, má tak pokoj a zároveň vie kontrolovať dom. Na druhom nadzemnom podlaží sú detské izby a kúpeľňa – deti, tak budú mať svoj priestor – vlastnú pevnosť.