Autori:

doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Ing. arch. Lukáš Rypák
Ing. arch. Karol Volf

klient:

Bratislava – mestská časť Ružinov

Rok:

2022

stupne projektovej dokumentácie:

Overovacia štúdia, podklad pre výber zhotoviteľa stavebnej dokumentácie vo verejnom obstarávan

Zadávateľ, mestská časť Ružinov, si objednal architektonickú štúdiu, ktorá má preveriť možnosti novostavby komunitného centra, ktoré má nahradiť existujúcu budovu zo 70-tych rokov. Súčasný spoločenský dom má polohu v strede Prievozu, napriek tomu je odrezaný z každej strany od okolia cestnými komunikáciami.

Návrh vytvára inkluzívne prostredie s odklonením tranzitnej dopravy a prepojením viacerých komunitných funkcií, ktoré sa vhodne dopĺňajú. Koncept pracuje s flexibilnou prevádzkou, pre viaceré subjekty, ktorá je reflektovaná aj v hmotovo-priestorovom členení objektu. Vnútorné prostredie pôsobí transparentne a kladie dôraz na spoločné využívanie priestorov.